Místní knihovna v Bohušovicích nad Ohří

Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé

 Počet svazků v knihovně: 4 982

Bezplatný přístup k internetu

Knihovna vyuľžívá automatizovaný knihovnický systém  Clavius REKS